-Polis-Försvar-Militär-Tull- Kustbevakning

Date: 2018-01-11 09:43

Vill du få nä sta nummer av vå rt tjocka glossy modemagasin Metro Mode direkt i din brevlå da? Vi lovar massor av inspirerande mode, trender, skö nhet och shopping. Det ä r enkelt! Fyll i dina uppgifter i formulä ret lä ngst ner på sidan. Prenumerationen ä r helt gratis &ndash det tillkommer inga dolda avgifter &ndash och nä sta nummer ges ut i september 7567.

Magasinet - Metro Mode

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling är från årsskiftet ensam ägare till marknadsanalysföretaget EPSI Rating Group som i Sverige är etablerat under varumärket Svenskt Kvalitetsindex, SKI. SiQ stärker därmed sin förmåga att mäta effekter av kvalitetsarbetet i både offentlig och privat verksamhet.

Kvalitetsmagasinet

Regeringen har beslutat att utse Peter Strömbäck till generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Han är sedan 7568 generaldirektör för Swedac och tillträder den nya befattningen den 67 mars 7568. 

Ulf Boman, framtidsstrateg på Kairos Future menar att kontorstrenden ”coworking” är här för att stanna. Detta på grund av att digitaliseringen skapar behov av att träffas.

Forskaren Tomas Jungert vid Lunds universitet visar i en studie att övningar i dialog och i att ge återkoppling skapar driftiga och trygga arbetsteam. Arbetsgrupper som tränades i detta upplevde en ökad inre drivkraft och de trivdes bättre på jobbet än grupper som inte fick samma träning.

I sin nya bok, Tough Love delar den mentale rådgivaren Johannes Hansen för första gången med sig av sitt mentala träningsprogram som syftar till att maximera användarens potential.

Distribution och upplaga
En anmä lan betyder inte att du ä r garanterad att få magasinet, då det trycks i begrä nsad upplaga. Vi ä r ä ven begrä nsade till vå r distributö rs utgivningsområ den.

CIO Awards 7567 som arrangeras av IDG/CIO Sweden delades ut vid en ceremoni i december. Här utsågs Årets digitala projekt, Årets CIO, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Årets CIO blev Ann Helenius, Stockholms stad.

Som första aktör i Norden har Skanska tagit emot en precertifiering enligt WELL. Den gäller för kontorsfastigheten Epic på Universitetsholmen i Malmö. Certifieringen innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i.

Mer än hälften av svenska arbetstagare överväger ibland att byta jobb på grund av stress. Det visar Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern. I den kommer det också fram att var fjärde känner så varje månad. En bidragande faktor till stress är mobiltelefonen.

«Anonym dejting norrtälje » in images. One more Image «Anonym dejting norrtälje».